เศรษฐา เดินหน้านำนักธุรกิจ 2 ประเทศหารือลงทุน

View icon 72
วันที่ 17 พ.ค. 2567 | 05.05 น.
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - นายกรัฐมนตรี สานต่อความร่วมมือการค้าการลงทุนอย่างต่อเนื่อง หลังพูดคุยกับประธานาธิบดีฝรั่งเศส เปิดรับการลงทุนจากนักธุรกิจฝรั่งเศส

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางถึงยังท่าอากาศยานปารีส-ออร์ลี (Paris-Orly airport) กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้นำคณะนักธุรกิจไทย กลุ่มพลังงาน คมนาคม อุตสาหกรรมอาหาร การบริการโรงแรม เข้าร่วมงาน Thailand-France Business Forum เพื่อส่งเสริม การค้า การลงทุนระหว่างกัน เชิญชวนนักธุรกิจฝรั่งเศสให้ไปลงทุนในไทยมากขึ้น พร้อมเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ ที่ก้าวหน้ามาก หลังจากมาเยือนเมื่อ 3 เดือนก่อน และขึ้นกล่าวปาฐกถา แสดงวิสัยทัศน์ โชว์ศักยภาพ และเปิดโอกาสในการลงทุน และย้ำกับนักธุรกิจฝรั่งเศส ว่าประเทศไทย พร้อมแล้วสำหรับการเปิดรับนักลงทุน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี จะได้พบ และหารือกับ นายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เพื่อติดตามผลจากการเดินทางเยือนเมื่อครั้งที่แล้ว โดยเฉพาะ ด้านการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ soft power พลังงานสะอาด อวกาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งศักยภาพ 2 ประเทศ จะก้าวสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันได้อย่างมั่นคงต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง