สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน นำไปสู่ความสำเร็จ สร้างความมั่นคงทางยา แก่ประชาชนและประเทศไทย

View icon 66
วันที่ 17 พ.ค. 2567 | 20.03 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน นำไปสู่ความสำเร็จ สร้างความมั่นคงทางยา แก่ประชาชนและประเทศไทย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง