พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพระธรรมกถิกาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2567

View icon 206
วันที่ 17 พ.ค. 2567 | 20.06 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่อาคารวรลักษณาวดี วัดพระยายัง พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพระธรรมกถิกาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2567 ซึ่งวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-17 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้พระภิกษุ-สามเณร มีความตื่นตัว มีความสนใจ และให้ความสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติที่สำคัญของพระภิกษุผู้เป็นศาสนทายาท รวมทั้งเป็นการสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงมั่น คู่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ข่าวอื่นในหมวด