สสว.สร้างโอกาส SME ไทย

View icon 120
วันที่ 20 พ.ค. 2567 | 20.11 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - โอกาสดี ของผู้ประกอบการ SME ล่าสุด สสว.จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ด้านเงินทุนและการตลาด หวังสร้างโอกาสให้ SME ไทย ตั้งเป้าสร้างเม็ดเงิน 400 ล้านบาท

นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เปิดเผยว่า สสว. ได้จัดงาน "SME Privilege Club Business Matching กิจกรรมเจรจาธุรกิจด้านเงินทุนและการตลาด" ภายใต้แนวคิด "SME Privilege Club คลับพิเศษเฉพาะ SME" ตั้งแต่วันที่ 20-21 พฤษภาคมนี้ โดยมุ่งเน้น 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านการเพิ่มผลิตภาพ, ลดต้นทุน ด้านการขยายช่องทางการตลาด และด้านการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ซึ่งผนึกกำลัง 29 หน่วยงานพันธมิตร เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการ 51 ราย นำเสนอแผนธุรกิจ เพื่อเจรจาต่อยอดขยายธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร ที่ให้การสนับสนุน SME ให้มีโอกาสสร้างความแข็งแกร่งในการประกอบธุรกิจ และเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน คาดสามารถสร้างเม็ดเงินได้ถึง 400 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง