องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

View icon 161
วันที่ 22 พ.ค. 2567 | 20.07 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่ห้องประชุมอาคารคชานุรักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดระยอง พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รายงานสถานการณ์ช้างป่าในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา), รายงานแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า, รายงานผลการดำเนินงานด้านการดูแลประชาชน ความร่วมมือด้านงานวิจัยและหลักสูตรเยาวชน

ปัจจุบัน ดําเนินงานด้านการดูแลช้างป่า, ด้านการสกัดกั้นช้างป่า, ด้านการเฝ้าระวังป้องกันช้างป่า, ด้านการดูแลประชาชน และด้านงานวิจัย ผลการดําเนินงาน ปี 2567 ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีแหล่งน้ําและแหล่งอาหารของสัตว์ป่ากระจายอยู่โดยรอบ มีการจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว เฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า พร้อมสนับสนุนชุดครุภัณฑ์ผลักดันช้างป่า และสนับสนุนงบประมาณให้กับเครือข่ายราษฎรเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่า ส่วนการเยียวยาผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากช้างป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า พ.ศ.2567 เพื่อให้การเยียวยามีความเหมาะสมมากขึ้น และมูลนิธิฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วย

จากนั้น เดินทางไปยังศาลาบ้านเขาจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทับมอญ เป็นประธานในพิธีฝึกอบรมโครงการขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับช้างป่าสำหรับเยาวชน "เยาวชนคชานุรักษ์" โดยเป็นเยาวชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดระยอง ประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนชําฆ้อพิทยาคม และโรงเรียนบ้านสีระมัน รวมทั้ง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร และในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี

ข่าวอื่นในหมวด