เริ่มโอนแล้ว เงินคงเหลือบัตรสวัสดิการฯ เช็ก! ได้เท่าไหร่ ?

เริ่มโอนแล้ว เงินคงเหลือบัตรสวัสดิการฯ เช็ก! ได้เท่าไหร่ ?

View icon 17.5K
วันที่ 23 พ.ค. 2567 | 09.44 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบวงเงิน e-Money คงเหลือ รับเงินคืนเข้าบัตร  กรมบัญชีกลางเริ่มโอนแล้ววันนี้ 23-24 พ.ค.67

กรมบัญชีกลาง ประกาศแจ้งข่าว ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65 ที่มีวงเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการเก่า) กรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงิน e-Money คืน เริ่มโอนแล้ววันนี้ (23 พ.ค.67) และรอบที่ 2 ในวันพรุ่งนี้ (24 พ.ค.67)

1. ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิต โอนเงิน e-Money  คืนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 23 และ 24 พ.ค. 2567 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น

2. สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้ และทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิ.ย. 2567 หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้รับวงเงิน e-Money คืนนั้น ต้องเป็นผู้ที่ทำการยืนยันตัวตนแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 เม.ย. 2567 เท่านั้น เพื่อที่จะได้รับเงินคืนในวันที่ 23-24 พ.ค. 2567

วิธีตรวจสอบข้อมูลเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1.ผู้มีสิทธิ สามารถตรวจสอบผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เว็บไซต์ https://govwelfare.cgd.go.th
2.เลือกหัวข้อ "ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม"
3.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
4.กดตรวจสอบข้อมูล

664eb32c9e19c0.11411197.jpg

หากมีข้องสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 และ ข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์ www.cgd.go.th