เผยโครงการนำร่องบำบัดผู้ติดยาเสพติดด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทย ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ผู้เข้าโครงการมีพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น

เผยโครงการนำร่องบำบัดผู้ติดยาเสพติดด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทย ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ผู้เข้าโครงการมีพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น

View icon 232
วันที่ 23 พ.ค. 2567 | 19.53 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
คืนคนดีสู่สังคม “ผู้เสพคือผู้ป่วย” เผยโครงการนำร่อง บำบัดผู้ติดยาเสพติดด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทย ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ผู้เข้าโครงการมีการปรับพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น ติดตามประเมินผลต่อไปอีก 3 เดือน

วันนี้ (23 พ.ค. 67) เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ผ่านมา พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนและสารเสพติดที่เกี่ยวข้อง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการนำร่อง การบำบัดผู้ติดยาเสพติดด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทย ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี ว่าที่ ร.ท.อรรถชล ทรัพท์ทวี นายอำเภอสามพราน พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอสามพราน, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม, รองผู้บังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, คณะแพทย์ทีมงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยฯ ร่วมพิธี

ศ. ดร.ภญ.อรุณพร อิฐรัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวสรุปรายงานโดยภาพรวมตลอด 10 วัน ที่จัดการอบรมบำบัดผู้ติดยาเสพติดด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทย โดยได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ผู้เข้ารับการอบรมบำบัดมีพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น และจะต้องติดตามผลหลังจากเข้าโครงการในครั้งนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจะมีการตรวจเส้นผมหาสารเสพติดแอมเฟตามีนฯ เพื่อประเมินผลทางการวิจัยต่อไป 

อย่างไรก็ตาม หลังเสร็จสิ้นพิธีปิดโครงการ ได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ คืนคนดีกลับสู่สังคม ผูกด้ายสายสิญจน์มงคลให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมบำบัด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ กลับสู่สังคมอย่างมีสติ ไม่ประมาท และเป็นคนดีของสังคมสืบไป และมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการ ทีมคณะแพทย์ ทีมวิทยากรกระบวนการ ทีมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เป็นต้นฯ