สธ. เฝ้าระวังใกล้ชิด หลังพบกลุ่มเสี่ยงสัมผัส “แคดเมียม” เกินค่าอ้างอิง

สธ. เฝ้าระวังใกล้ชิด หลังพบกลุ่มเสี่ยงสัมผัส “แคดเมียม” เกินค่าอ้างอิง

View icon 119
วันที่ 24 พ.ค. 2567 | 11.53 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
สธ. พบกลุ่มเสี่ยงสัมผัส “แคดเมียม” เกินค่าอ้างอิง แต่ยังไม่พบเจ็บป่วยเฉียบพลันจากสารพิษ

จากกรณีกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ได้มีการประชุมศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ หลังจากได้มีการตั้งศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินฯกรณีแคดเมียม เพื่อติดตามสถานการณ์และประสานการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบ ทั้งการเฝ้าระวังผลกระทบ การตรวจทางห้องปฎิบัติการ การดูแลสุขภาพกาย-ใจ และการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้น

ล่าสุด (24พ.ค.67) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับรายงานสถานการณ์ด้านสุขภาพในปัจจุบัน พบประชาชนกลุ่มสัมผัส/กลุ่มเสี่ยง มีผลทางห้องปฎิบัติการเกินค่าอ้างอิง ซึ่งยังรอผลการตรวจวินิจฉัยยืนยันเพิ่มเติม แต่ยังไม่พบว่า มีอาการที่แสดงออกบ่งชี้ถึงการได้รับสารพิษเฉียบพลัน หรือ การเจ็บป่วยจากสารพิษ โดยที่ผ่านมาการดำเนินการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้ง 3 จังหวัด คือ สมุทรสาคร ชลบุรี และตาก ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข และการสื่อสาร เพื่อเน้นย้ำ แนวทางการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค และการป้องกัน

“ส่วนด้านความปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายแคดเมียม เพื่อให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน รวมถึงกรมควบคุมโรค ก็ได้ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเก็บตัวอย่างฝุ่นแคดเมียมบนพื้นผิวในบ้านประชาชน เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังได้วางกรอบการวินิจฉัยภาวะพิษจากแคดเมียม จำแนกเป็น การวินิจฉัยภาวะเฉียบพลัน โดยจะวินิจฉัยจากอาการ และประวัติ รวมถึงการตรวจหาผลกระทบของอวัยวะที่ได้รับพิษเฉียบพลัน และการวินิจฉัยภาวะพิษเรื้อรัง ด้วยการส่งตรวจปัสสาวะ หรือ การส่งเลือดตรวจ เพื่อหาค่าแคดเมียมในร่างกาย ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวัง และแก้ปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน” รมว.กระทรวงสาธารณสุข กล่าว