สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

View icon 176
วันที่ 25 พ.ค. 2567 | 20.02 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 14.00 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธสิริโรจนนิคม ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ขนาดหน้าตัก 1.2 เซนติเมตร และเหรียญพระพุทธรูปดังกล่าวชนิดต่าง ๆ กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และในนามมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายอานันท์ ปันยารชุน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามของกองทุน "นายอานันท์ ปันยารชุน เพื่อหม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน" เพื่อสมทบทุนโครงการจัดหาทุนเพื่ออาคารศูนย์บูรณาการรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสมทบกองทุนพระราชทานส่วนพระองค์ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนต่างประเทศมูลนิธิราชสุดา

ข่าวอื่นในหมวด