โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการประกวดผลงานเขต และชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567

View icon 166
วันที่ 26 พ.ค. 2567 | 20.05 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้ นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานเขต และชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567 แบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท มีเขตทูบีนัมเบอร์วันเข้าประกวด 48 เขต ผ่านการคัดเลือก 11 เขต, ชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประกวด 61 ชุมชน ผ่านการคัดเลือก 25 ชุมชน และชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าประกวด 42 โรงเรียน ผ่านการคัดเลือก 22 โรงเรียน โดยทั้งหมดนี้จะต้องไปนำเสนอผลงานในการประกวดระดับประเทศ ร่วมกับอำเภอ ชุมชน และสถานศึกษาจากภูมิภาคต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ารอบในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก ทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้

ข่าวอื่นในหมวด