พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายโต เลิม ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคนใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567

View icon 141
วันที่ 27 พ.ค. 2567 | 20.04 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรุงฮานอย

ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการ ทั้งเพื่อความสุขสวัสดีและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนาม

ตลอดสี่ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกัน สัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้พัฒนาและเจริญงอกงามด้วยการติดต่อสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่าย ความร่วมมือระหว่างประเทศของเราประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งในทุกด้าน ทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียน ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่าน ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตร ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งจะเพิ่มพูนประโยชน์สุขเป็นอเนกประการให้แก่ประเทศและประชาชนต่อไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง