เลือก สว. ระดับอำเภอ 928 แห่ง บรรยากาศเรียบร้อย

View icon 88
วันที่ 9 มิ.ย. 2567 | 14.23 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - ใกล้ปิดการเลือก สว. ระดับอำเภอ 928 แห่งตลอดทั้งวัน ในการเลือกทั้ง 20 กลุ่มอาชีพ ภายในสถานที่การเลือกมีการวางมาตรการอย่างรัดกุม โดยติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้สี่จุดทั่วบริเวณที่มีการเลือก สว. คอยสังเกตการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ และพฤติการณ์ของผู้สมัครเพื่อรับเลือก สว. พร้อมทั้งจัดชุดเคลื่อนที่เร็วป้องกันการกระทำผิด บรรยากาศภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่มีการส่งคำร้องเพื่อให้พิจารณาและหากเห็นสมควรจะทำเป็นสำนวนเพื่อสอบสวนต่อไป หลังจากเสร็จขั้นตอนการเลือกระดับอำเภอ จะมีการติดประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ไว้หน้าจุดเลือก สว. ที่ว่าการอำเภอ ในเว็บไซต์ของ กกต. และในแอปพลิเคชัน smart vote ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง