ช่อง 7HD ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ร.8

View icon 104
วันที่ 9 มิ.ย. 2567 | 20.03 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - ช่อง 7HD ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันอานันทมหิดล

ช่อง 7HD นำโดย นางสุณี ปริปุณณะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจโฆษณา พร้อมด้วยผู้ประกาศข่าว สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์ และณิชารีย์ พัดทอง ตัวแทนพนักงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 พระผู้ราชทานกำเนิด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์ และบุคลากร ตลอดจนองค์กรภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง