เตรียมเปิดประมูลข้าวค้างโกดัง 10 ปี

View icon 69
วันที่ 9 มิ.ย. 2567 | 20.04 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - พรุ่งนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะเปิดให้เอกชนที่สนใจเข้ายื่นเอกสาร เพื่อประมูลข้าวค้างโกดัง 10 ปี ก่อนเปิดให้ยื่นซองเสนอราคา พร้อมจับตาแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ เตรียม 7 มาตรการเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจเร่งช่วยเหลือชาวสวนปาล์ม

เตรียมเปิดประมูลข้าวค้างโกดัง 10 ปี
หลังองค์การคลังสินค้า หรือ อคส. ได้ชี้แจงเงื่อนไขประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาล 10 ปี และได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าสำรวจคุณภาพข้าวด้วยตาเปล่าไปแล้วนั้น วันพรุ่งนี้ (10 มิ.ย.) กระทรวงพาณิชย์ จะเปิดให้เอกชนที่สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ

จากนั้นในวันที่ 13 มิถุนายน จะประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่ผ่านคุณสมบัติ เพื่อเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาซื้อ และเปิดซองประมูลข้าวปริมาณ 15,000 ตัน แบบบรวดเดียวจบ ช่วงเวลา 13.00 น. ของวันที่ 17 มิถุนายนนี้ ส่วนผู้ชนะประมูล ต้องชำระเงินภายใน 20 วัน

ก่อนหน้านี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หากการประมูลมีผู้ยื่นซองเพียงรายเดียว ก็มีอำนาจต่อรองราคา กระบวนการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ ภายใต้หลักการความโปร่งใส

7 มาตรการเร่งช่วยชาวสวนปาล์ม แก้วิกฤตราคาตกต่ำ
ด้านคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ หรือ กนป. สรุปมาตรการเบื้องต้น แก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำไว้ 7 แนวทาง และจะนำเสนอต่อการการประชุม รัฐมนตรีเศรษฐกิจวันพรุ่งนี้ ได้แก่ การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจาก 5 จังหวัดภาคใต้ เป็น 7 จังหวัดภาคใต้ โดยเพิ่ม จังหวัดตรัง และจังหวัดระนอง ดำเนินการให้ ผู้ค้าน้ำมัน ซื้อน้ำมันไบโอดีเซล บี 100 ตามราคากลางที่กำหนด ปรับการแจ้งข้อมูลรับซื้อผลปาล์ม จากรายเดือนเป็นรายวัน คงมาตรการการใช้น้ำมันดีเซล B7 ต่อไป พัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันให้เกิดความยั่งยืน จัดประชุมระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าจากปาล์มน้ำมันที่มีมูลค่าสูง และจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มจากน้ำมันปาล์ม เพื่อดูดซับผลผลิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง