นายกรัฐมนตรี ย้ำ ผู้ว่าฯ 3 จังหวัดภาคเหนือ เชื่อมกิจกรรมท่องเที่ยว

View icon 64
วันที่ 9 มิ.ย. 2567 | 20.05 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - นายกรัฐมนตรี เตรียม kickoff การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เชื่อมต่อจังหวัดเมืองหลักและเมืองรอง พร้อมยอมรับคำติชมของประชาชน

นายกรัฐมนตรี ย้ำ ผู้ว่าฯ 3 จังหวัดภาคเหนือ เชื่อมกิจกรรมท่องเที่ยว
นายกรัฐมนตรี บอกจากที่ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง เพื่อเปิดเมืองน่าเที่ยว พบว่าทุกจังหวัดมีศักยภาพ แต่ยังขาดการโพรโมต และการเชื่อมโยงกับจังหวัดใหญ่ รัฐบาลต้องสนับสนุน และในไตรมาส 4 ของปีนี้ จะเริ่ม kickoff การท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีกิจกรรมในทุกสัปดาห์ ได้พูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดข้างเคียง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าควรจะมีกิจกรรมเสริมในทุกจังหวัด เพื่อให้นักท่องเที่ยวอยู่ท่องเที่ยวให้นานขึ้น เพื่อกระจายรายได้ไปทุกภูมิภาค

วันสุดท้ายของการตรวจราชการภาคเหนือ ในจังหวัดลำปาง นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมพลายศักดิ์สุรินทร์ ช้างทูตสันถวไมตรีไทย-ศรีลังกา ที่ขณะนี้กำลังรักษาอาการป่วย ที่โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ อำเภอห้างฉัตร  โดยมีทีมสัตวแพทย์บรรยายอาการล่าสุดของพลายศักดิ์สุรินทร์ ซึ่งเริ่มกลับมาสุขภาพร่างกายแข็ง อาการบาดเจ็บต่าง ๆ เริ่มดีขึ้น จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมช้างตัวอื่น ๆ ในสถาบันคชบาลแห่งชาติ

เยี่ยมชมกรรมวิธีการผลิตข้าวแต๋น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลจีไอ หรือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พร้อมเยี่ยมชมน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน ในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

“เศรษฐา” น้อมรับทุกคำติ หลังผลโพลย้อนแย้งกัน
ส่วนผลสำรวจนิด้าโพล ที่ประชาชนยังไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลที่มองการบริหารจัดการล่าช้าและงานไม่คืบหน้าเท่าที่ควร นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่าน่าคิด เพราะสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพิ่งมีผลสำรวจพบว่าตัวเลขออกมาใช้ได้ ขณะที่นิด้าโพล มีผลที่ย้อนแย้งกัน แต่ก็ยินดีรับฟัง และน้อมรับในผลโพลที่ออกมา ต้องพยายามทำให้ดีขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง