สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

View icon 316
วันที่ 9 มิ.ย. 2567 | 20.01 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 09.59 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ ด้านหน้าอาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์, นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุน "มูลนิธิอานันทมหิดล" และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จากการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดล ประจำปี 2566 สมทบมูลนิธิอานันทมหิดล

ในการนี้ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดล ประจำปี 2567 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มวันอานันทมหิดลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ตั้งกองทุนอานันทมหิดลขึ้นในปี 2498 เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร มีพระราชดำริที่จะพระราชทานทุนให้นักศึกษาผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมไปศึกษาต่อให้ถึงระดับความรู้ชั้นสูงสุด ยังประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อนำความรู้มาพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ หลังจากนั้น ได้จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2502

เวลา 15.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังบริเวณเชิงสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และของส่วนพระองค์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2468 ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระเชษฐภคินีและพระอนุชา คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระนาม "อานันทมหิดล" มีความหมายว่า "เป็นที่ยินดีของแผ่นดิน" โดยเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489

เวลา 17.04 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา ในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์ระย้าทิพย์ อินทรทูต ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 สิริอายุได้ 94 ปี

หม่อมราชวงศ์ระย้าทิพย์ อินทรทูต เกิดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2472 ที่วังเทเวศร์ เป็นธิดาของหม่อมเจ้าอนันตนรไชย เทวกุล กับหม่อมเจ้าอัปภัศราภา เทวกุล มีพี่น้องรวม 4 คน หม่อมราชวงศ์ระย้าทิพย์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินี และเข้าศึกษาหลักสูตรแม่บ้านการเรือน หรือ Finishing Course จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้เข้าทำงานที่ธนาคารกรุงเทพ ฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำรงตำแหน่งสุดท้าย คือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หม่อมราชวงศ์ระย้าทิพย์ อินทรทูต สมรสกับ นายคทาวุธ อินทรทูต มีบุตร 1 คน