พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงเป็นแบบอย่างของพสกนิกรในทุกยุคสมัย ด้วยพระราชจริยวัตรที่งดงาม และมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกร ติดตามได้ในสารคดี เนื่องในวันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน 2567

View icon 178
วันที่ 9 มิ.ย. 2567 | 20.02 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงเป็นแบบอย่างของพสกนิกรในทุกยุคสมัย ด้วยพระราชจริยวัตรที่งดงาม และมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกร ติดตามได้ในสารคดี เนื่องในวันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน 2567

ข่าวที่เกี่ยวข้อง