แนะกฎหมายแรงงาน ลดข้อพิพาทลูกจ้างยุคใหม่

View icon 180
วันที่ 9 มิ.ย. 2567 | 22.06 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - นายวิโรจน์ ตุลาพันธุ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ไปบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน แก่นักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบ เพื่อสร้างความเข้าใจ และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานยุคหลังโควิด-19 ที่มีรูปแบบการทำงานผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น จนหลายคนไม่รู้สิทธิของตนเอง เกิดการเข้าใจผิดทั้งเรื่องค่าตอบแทน, ค่ารักษาพยาบาล, วันหยุด, การลา รวมไปถึงกรณีการเลิกจ้าง ซึ่งเป็นเรื่องขั้นพื้นฐาน ทำให้เกิดการฟ้องร้องตามที่เป็นข่าว โดยคาดหวังจะให้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ลดน้อยลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง