ธปท.เข้มบัญชีใหม่ สกัดบัญชีม้า

View icon 90
วันที่ 10 มิ.ย. 2567 | 20.02 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - ธนาคารแห่งประเทศ ออกมาตรการเข้ม คัดกรองผู้เปิดบัญชีธนาคาร หวังสกัดบัญชีม้า

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ออกประกาศมาตรการวางแนวทางเปิดบัญชีใหม่ เพื่อป้องกันการสวมบัญชี หรือใช้บัญชีมากระทำความผิด เรียกกันว่า บัญชีม้า โดยมาตรการดังกล่าวเป็นการเพิ่มความเข้มงวด ผู้ให้บริการทางการเงิน ในการจัดการบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ กรณีลูกค้ามีความเสี่ยงสูง หรือใช้บัญชีที่มีลักษณะหรือพฤติกรรมผิดปกติ เช่น บุคคลที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กำหนดรายชื่อว่ามีความเสี่ยงสูง บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตาม พ.ร.ก.มาตรการป้องกันฯ โดยต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในระดับเข้มข้น เช่น แหล่งที่มาของเงิน ข้อมูลประกอบอาชีพ วัตถุประสงค์ของการเปิดบัญชี เชื่อว่าจะช่วยป้องกัน และลดการนำบัญชีมาใช้เป็นเครื่องมือในการรับเงิน และถ่ายโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดทางการเงิน ช่วยป้องกัน หรือลดความเสียหายให้กับประชาชนได้ และสามารถจัดการปัญหาบัญชีม้าอย่างมีประสิทธิผล

นอกจากนี้ ให้ยกระดับการตรวจจับ และติดตามบัญชีของบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีลักษณะหรือพฤติกรรมผิดปกติ และกำหนดประเภทบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงที่เข้าข่ายบัญชีม้า รวมทั้งแนวทางจัดการอย่างเหมาะสม ตามระดับความเสี่ยง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง