ลุ้นครม. มีหลายเรื่องที่สำคัญ

ลุ้นครม. มีหลายเรื่องที่สำคัญ

View icon 150
วันที่ 11 มิ.ย. 2567 | 09.09 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
หวยใต้ดินหนาวแน่! ครม.จ่อเคาะกฎกระทรวงการสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก หรือ สลากN3 โต๊ด เต็ง แจ็คพอต มีให้ลุ้นทุกงวด เตรียมทดลองขายไตรมาส 3 ปีนี้

มีรายงานข่าวว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ ( 11มิ.ย.67) กระทรวงการคลัง จะเสนอร่างกฎกระทรวงการสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก หรือ สลาก N3 (หวย 3 หลัก) ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เตรียมทดลองขายไตรมาส 3 ปีนี้ และ เปิดขายทั่วไปไตรมาส 4 ปีนี้เช่นกัน

สำหรับสลาก N3 (หวย 3 หลัก) จะขายในราคา 20-50 บาท หวังตีตลาดหวยใต้ดิน ซื้อ 1 เลข ได้ลุ้นถึง 4 รางวัล อ้างอิงจากรางวัลสลาก 6 หลัก (L6)  ที่ออกทุกวันที่ และ 16 ของทุกเดือน ดังนี้

- รางวัล 3 ตัวตรง (เต็ง)
- รางวัล 3 ตัวสลับ (โต๊ด)
- รางวัล 2 ตัวท้าย
- รางวัลพิเศษ (แจ๊คพอต) สุ่มจากผู้ถูกรางวัล 3 ตัวตรง แบะ ยังสามารถเก็บทบได้หนึ่งงวด หากไม่มีผู้ถูกรางวัล

กรณีถูกรางวัลสามารถขึ้นเงินรางวัล ได้เช่นเดียวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลตามปกติ  ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ส่วนสลากแบบดิจิทัล สามารถเลือกรับเงินรางวัลโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือเข้า G-Wallet ของผู้ซื้อได้ภายในไม่เกิน 2 ชั่วโมง

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง เสนอ โครงการสินเชื่อ IGNITE THAILAND วงเงิน 5,000 ล้านบาทแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กใน 8 อุตสาหกรรมเป้าหมาย // มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 11 วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งโครงการ 50,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือSMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน // ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับเงินชดเชยเยียวยา ที่ได้รับจากกรมประมง ตามโครงการนําเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน

กระทรวงยุติธรรม อนุมัติต่อเวลาการดํารงตําแหน่งของผู้อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม. ครั้งที่ 1 (พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ)

กองทัพบก เสนอศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Parks: AHP)

คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (ปรับปรุงช่วงที่ 1 พ.ศ.2566-2580 )

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอกําหนดให้การไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจําชาติ ประเภทการทักทาย และการแสดงความเคารพแบบไทย

สำนักงบประมาณ เสนอ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวงกําหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ โดยลดจำนวนครอบครองยาบ้าจาก 5 เม็ด เหลือ 1 เม็ด

กระทรวงคมนาคม เสนอร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกําหนด อัตราค่าโดยสารวิธีการจัดเก็บค่าโดยสารและการกําหนดประเภทบุคคลที่ได้รับ การยกเว้นไม่ต้องชําระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา (ค่าแป๊ะเจี๊ยะ) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน // ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการบริหารจัดการ กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่หนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง