หลายเรื่องรอคณะรัฐมนตรีแก้ไข

View icon 38
วันที่ 11 มิ.ย. 2567 | 11.27 น.
ห้องข่าวภาคเที่ยง
แชร์
ห้องข่าวภาคเที่ยง - เตรียมส่งร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2568 เข้าสู่สภาฯ พิจารณาหลัง ครม. เห็นชอบวันนี้ พร้อมจับตาแรงกดดันด้านพลังงาน หลังผู้ประกอบการรถบรรทุกยื่นหนังสือแก้ไขปัญหาให้โดยเร็ว

แต่มาดูภายนอกทำเนียบรัฐบาลก่อน ที่มีการยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการรถบรรทุกที่แบกภาระกับค่าน้ำมันดีเซลที่เพดานสูงสุดถึง 33 บาท โดย ประธานสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และสมาชิก 12 สมาคม เรียกร้องให้ตรึงดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ขีดเส้น 10 วัน ไม่แก้ไขจะยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไป

นอกจากนี้ เครือข่ายเยาวชนไม่นะกัญชาและยาเสพติด เครือข่ายแพทย์ นักวิชาการ ภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติดจำนวน 20 คน นำรายชื่อ 200,000 รายชื่อ ยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี สนับสนุนนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ให้ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น พร้อมเสนอให้มีคณะทำงาน ประกอบบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข  มาร่วมคิดให้ข้อมูลอย่างโปร่งใสด้วย

โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บอกว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี จะนำร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ การครอบครองยาเสพตจาก 5 เม็ด เหลือ 1 เม็ด ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้เสพฯ จะต้องถูกดำเนินคดี เสนอ ครม. ที่คาดภายในเดือนนี้ประกาศใช้ได้ พร้อมเตรียมเปิดรับฟังความเห็นคัดค้าน-เห็นชอบ "กัญชา" กลับเป็นยาเสพติดในเว็บไซต์ ภายใน 15 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง