เงินเดือนข้าราชการ 2567 อัปเดตวันเงินเข้า เดือนมิถุนายน

เงินเดือนข้าราชการ 2567 อัปเดตวันเงินเข้า เดือนมิถุนายน

View icon 37.8K
วันที่ 11 มิ.ย. 2567 | 11.19 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
เปิดปฏิทิน! อัปเดตเงินเดือนข้าราชการ 2567 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินบำนาญ เดือนมิถุนายน 2567 เงินเข้าวันไหน?

เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ ทหารกองประจำการ อัปเดตปฏิทินเดือนมิถุนายน 2567 ผู้ที่แสดงความประสงค์ขอรับเงินเดือน 2 รอบ เงินเข้าวันไหนบ้าง เช็กรายละเอียดที่นี่

จากกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับวิธีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ จากเดือนละ 1 รอบ เป็นเดือนละ 2 รอบ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจำ ในงวดเดือนมิถุนายน 2567 กำหนดปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ดังนี้

วันจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือนมิถุนายน 2567
รอบ 1 : เงินเข้าวันที่ 14 มิถุนายน 2567
รอบ 2 : เงินเข้าวันที่ 25 มิถุนายน 2567

อ่านข่าว : ปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2567 ลูกจ้างประจำ-ผู้รับบำนาญ

โดยข้าราชการ และลูกจ้างที่ไม่แสดงความประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบ จะได้รับเงินเดือนในรอบที่ 2 ของเดือนนั้นๆ (วันที่ 25 มิถุนายน 2567)

6667d0f6a0c4c5.99611062.jpg

วันจ่ายเงินบำนาญรายเดือน ของข้าราชการบำนาญ เดือนมิถุนายน 2567
-เงินเข้าวันที่ 21 มิถุนายน 2567

6667d0f7044683.57066665.jpg

วันจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการ เดือนมิถุนายน 2567
-เงินเข้าวันที่ 10 มิถุนายน 2567

6667d0f664bc44.00569881.jpg
 
อ่านข่าว : เปิดอัตรา เงินเดือนข้าราชการชั้นผู้น้อย ปรับขึ้น 1 พ.ค.67

อัปเดตฐานเงินเดือนใหม่ข้าราชการ 2567 ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษา (คุณวุฒิหลัก) ตามมติครม. เมื่อวันที่ 28 พ.ย.66 ดังนี้

คุณวุฒิ ระดับ ปวช.
ปัจจุบัน 9,400-10,340 บาท
ปีที่ 1 (เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.67) ขึ้นเป็น 10,340-11,380 บาท
ปีที่ 2 (เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.68) ขึ้นเป็น 11,380-12,520

คุณวุฒิ ระดับ ปวส.
ปัจจุบัน 11,500-12,650 บาท
ปีที่ 1 (เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.67) ขึ้นเป็น 12,650-13,920 บาท
ปีที่ 2 (เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.68) ขึ้นเป็น 13,920-15,320 บาท

คุณวุฒิ ระดับ ป.ตรี
ปัจจุบัน 15,000-16,500 บาท
ปีที่ 1 (เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.67) ขึ้นเป็น 16,500-18,150 บาท
ปีที่ 2 (เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.68) ขึ้นเป็น 18,150-19,970 บาท

คุณวุฒิ ระดับ ป.โท
ปัจจุบัน 17,500-19,250 บาท
ปีที่ 1 (เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.67) ขึ้นเป็น 19,250-21,180 บาท
ปีที่ 2 (เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.68) ขึ้นเป็น 21,180-23,300 บาท

คุณวุฒิ ระดับ ป.เอก
ปัจจุบัน 21,00-23,100 บาท
ปีที่ 1 (เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.67) ขึ้นเป็น 23,100-25,410 บาท
ปีที่ 2 (เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.68) ขึ้นเป็น 25,410-27,690 บาท

6667d0f6215792.91373809.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง