การไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย

การไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย

View icon 52
วันที่ 11 มิ.ย. 2567 | 13.37 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ครม.เห็นชอบการไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทการทักทาย-แสดงความเคารพแบบไทย

วันนี้ (11 มิ.ย.67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุม ได้เห็นชอบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ให้กำหนดการไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทการทักทายและการแสดงความเคารพแบบไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนและน่ายินดี

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติ (2 ตุลาคม 2544  1 กุมภาพันธ์ 2548  5 กุมภาพันธ์ 2562 และ 1 พฤศจิกายน 2565) เห็นชอบการกำหนดสัญลักษณ์ประจำชาติไทยและภาพสัญลักษณ์ประจำชาติไทย 3 สิ่ง ได้แก่ ช้างไทย ดอกราชพฤกษ์ (คูน) และศาลาไทย และให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ รวมทั้งให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์ในตำนาน

สำหรับการไหว้ เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทการทักทายและการแสดงความเคารพแบบไทย เนื่องจากการไหว้ของไทย ถือเป็นการแสดงออกทางสังคมหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน แม้ว่าการไหว้จะเป็นสิ่งที่ไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับเข้ามาจากสาธารณรัฐอินเดียผ่านทางคติความเชื่อในศาสนาพราหณ์-ฮินดู และศาสนาพุทธ แต่ได้มีการนำมาปรับและพัฒนาจนมีความหลากหลาย ความลุ่มลึก และมีความหมายในการแสดงออก จึงทำให้การไหว้ของไทยแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ การเสนอให้การไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทการทักทายและการแสดงความเคารพแบบไทย จึงเป็นการสร้างเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้เกิดการสืบทอดการแสดงความเคารพแบบไทยให้คงอยู่ตลอดไป ประกอบกับคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้เห็นชอบด้วยแล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 รวมทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ เเละสำนักงานราชบัณฑิตยสภาพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง