องคมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานสัมมนานานาชาติ 2567

View icon 82
วันที่ 11 มิ.ย. 2567 | 20.08 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่ห้องประชุม สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานสัมมนานานาชาติ 2567 ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับสถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2567 ในหัวข้อ "จากการพัฒนาทางเลือกมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน:เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาทางเลือก เพื่อรับมือการท้าทายทุกประเด็นของโลก" ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการหลวง ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจากหลากหลายภูมิภาค กว่า 400 คน เข้าร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทางเลือก เพื่อจัดการกับความท้าทายในปัจจุบัน นำสู่ความยั่งยืนของโลก พร้อมทั้งจัดการศึกษาดูงานในพื้นที่พัฒนาตัวอย่าง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 8 และประสบความสำเร็จในการกำจัดฝิ่น จากพื้นที่ฝิ่นผืนสุดท้ายของประเทศไทย คนในชุมชนได้รับการพัฒนาในทุกมิติ, สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ต้นแบบการพลิกฟื้นจากเขาหัวโล้น สู่พื้นที่อุดมสมบูรณ์ และยังเป็นสถานีวิจัยพืชเมืองหนาวที่สำคัญของประเทศ, และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตัวอย่างของ "ชุมชนไม้มีค่า ดูแลรักษา สร้างรายได้" ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทสัมฤทธิผล ประชาชนมีส่วนร่วม