องคมนตรี ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมพิเศษของมูลนิธิโครงการหลวง

View icon 138
วันที่ 19 มิ.ย. 2567 | 20.08 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการเผยแพร่งานของมูลนิธิโครงการหลวงตลอด 55 ปี ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศและนานาชาติได้รับทราบผลสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์ ในการพัฒนาของโครงการหลวง ที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีกิจกรรมสำคัญ คือ การประกาศเป็นสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวง โดยจะสร้างอาคารสถาบันการเรียนรู้ บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ และภายในศูนย์ผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ให้ประชาชนได้เข้าชมและศึกษาเรียนรู้ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งยังมีแผนเปิดศูนย์เรียนรู้ในระดับพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ด้านไผ่ ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้คุณประโยชน์ของไผ่และความสำคัญของป่า ซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการต้นเดือนกรกฎาคมนี้ นอกจากนี้ ยังเตรียมจัดงานสัมมนานานาชาติ ในหัวข้อ "จากการพัฒนาทางเลือกมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาทางเลือก เพื่อรับมือการท้าทายทุกประเด็นของโลก"

ข่าวอื่นในหมวด