เลือกใหม่ 200 ที่เก้าอี้ สว. ตอนที่ 30 หากผู้สมัครพบความไม่สุจริต ยื่นคัดค้านได้หรือไม่

View icon 41
วันที่ 21 มิ.ย. 2567 | 06.37 น.
เช้านี้ที่หมอชิต
แชร์
เช้านี้ที่หมอชิต - เมื่อวาน คุณบิว ปิ่นปินัทธ์ บอกแล้วว่า ผู้สมัครสามารถแจ้งให้กรรมการที่ควบคุมการเลือก บันทึกเหตุการณ์พิรุธระหว่างการนับคะแนนได้แล้ว หลายคนก็สงสัยว่า จะสามารถคัดค้านผลการเลือกได้หรือไม่ ไปหาคำตอบกันใน เลือกใหม่ 200 ที่เก้าอี้ สว.

ไม่ต้องสงสัยกัน ถ้าผู้สมัคร สว. เห็นว่าการเลือกในรอบของตนเอง ไม่สุจริต-เที่ยงธรรม หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย สามารถยื่นคำร้องคัดค้านกับ กกต. ได้ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเลือก หาก กกต. เห็นว่าการเลือกนั้นเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ก็จะให้ยกคำร้องไป แต่ถ้าเห็นว่าการเลือกนั้นเป็นไปตามที่ผู้สมัครได้ยื่นคำร้อง กกต. ก็มีอำนาจในการระงับ ยับยั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือก และให้เลือกใหม่ หรือนับคะแนนใหม่ได้ และคำวินิจฉัยของ กกต. ถือเป็นที่สุด