โอนแล้ว เงินตกค้าง 21 มิ.ย.บัตรคนจน ตรวจสอบยอดได้เท่าไหร่

โอนแล้ว เงินตกค้าง 21 มิ.ย.บัตรคนจน ตรวจสอบยอดได้เท่าไหร่

View icon 21.9K
วันที่ 21 มิ.ย. 2567 | 10.10 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
วันนี้ 21 มิ.ย. โอนเงินเก็บตกรอบสุดท้าย e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กวิธีตรวจสอบยอดเงิน ได้รับคืนเท่าไหร่

วันนี้ (21 มิ.ย.67) กรมบัญชีกลาง โอนเงินรอบเก็บตกให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน  ที่ยังมีวงเงิน e-Money คงเหลือในบัตรโครงการเก่า ซึ่งได้มีการประกาศขยายเวลาในการยืนยันตัวตนและผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคาร ภายใน 19 มิ.ย.67 ที่ผ่านมา ก็จะได้รับโอนเงินรอบตกค้างในวันนี้ ซึ่งแต่ละคนจะได้รับไม่เท่ากัน ชึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือ e-Money จากโครงการเก่า (โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560)

โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1.ผู้มีสิทธิ สามารถตรวจสอบผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เว็บไซต์ https://govwelfare.cgd.go.th
2.เลือกหัวข้อ "ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม"
3.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
4.กดตรวจสอบข้อมูล

อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลางได้ประกาศแจ้งว่า ในรอบเก็บตกวันนี้ หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ ก็จะดำเนินการส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจรากฐานและสังคมต่อไป

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 และ ข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ติดตามได้ที่ เว็บไซต์ www.cgd.go.th

6674ef634899a0.55267908.jpg