บขส. จัดโพรโมชัน 5 กลุ่ม ได้ลดค่าตั๋ว 10% อสม. นักเรียน นักศึกษาได้ด้วย ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วได้เดือนละ 750 บาท

บขส. จัดโพรโมชัน 5 กลุ่ม ได้ลดค่าตั๋ว 10% อสม. นักเรียน นักศึกษาได้ด้วย ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วได้เดือนละ 750 บาท

View icon 151
วันที่ 15 มิ.ย. 2567 | 12.48 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
“คมนาคม” ย้ำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋ว บขส. ได้เดือนละ 750 บาท และ อีก 5 กลุ่มได้ลดค่าตั๋ว 10%

วันนี้ (15มิ.ย.67) กระทรวงคมนาคม ต้องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารของ บขส. โดยผู้โดยสารสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ เมื่อซื้อตั๋วแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

และ บขส. ยังให้สิทธิส่วนลดพิเศษ 10% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ในการซื้อตั๋วโดยสาร สำหรับกลุ่มผู้โดยสารจาก 5 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นักเรียนหรือนักศึกษาจากสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บุคลากรสังกัดบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) และบุคลากรสังกัดกระทรวงคมนาคม  โดยมีเงื่อนไขการรับสิทธิดังนี้

1. แสดงบัตรประจำตัวสังกัดหน่วยงาน ควบคู่บัตรประชาชน โดยข้อมูลในบัตรต้องเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ใช้สิทธิ
2. ผู้ใช้สิทธิแจ้งความประสงค์ขอรับส่วนลดในโครงการ
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งสามารถใช้สิทธิส่วนลดได้ ณ จุดบริการจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส. ทั่วประเทศ
4. สามารถรับสิทธิส่วนลดได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2567 ทุกเส้นทางภายในประเทศ

ทั้งนี้ บขส. ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงโพรโมชัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บขส. กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2537  8737 หรือ Call Center โทร. 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง