“อนุทิน”  จ่อชง ครม.สัญจร “โคราช” พัฒนาพื้นที่เขาใหญ่ เป็น Blue Zone เมืองสุขภาพดีชีวิตยืนยาว

“อนุทิน” จ่อชง ครม.สัญจร “โคราช” พัฒนาพื้นที่เขาใหญ่ เป็น Blue Zone เมืองสุขภาพดีชีวิตยืนยาว

View icon 130
วันที่ 21 มิ.ย. 2567 | 15.43 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ครม.สัญจร “โคราช” 1-2 ก.ค.นี้ “อนุทิน” จ่อชงโครงการพัฒนาพื้นที่เขาใหญ่ให้เป็นเป็น Blue Zone เมืองสุขภาพดีชีวิตยืนยาว

เช้าวันนี้ (21 มิ.ย. 67) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมเสนอโครงการต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)  ณ  จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคมนี้

สำหรับการจัดทำข้อเสนอต่อ ครม. สัญจร ครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยในการจัดทำโครงการของกลุ่มจังหวัดมีประเด็น ดังนี้ 
1) ยกระดับการท่องเที่ยวสู่การเป็นจุดหมายในระดับสากล (World Class Tourism)
2) พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและเศรษฐกิจชีวภาพ (Future Food & Bioeconomy)
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาความยากจน
4) เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนกับโครงข่ายคมนาคมหลัก (Logistics Hub)

โดยโครงการสำคัญที่จะเสนอ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่เขาใหญ่เพื่อได้รับการรับรองเป็น Blue Zone เมืองสุขภาพดี ผู้คนมีชีวิตยืนยาว , โครงการส่งเสริมการผลิตและขยายท่อนพันธุ์มันสัปปะหลังสะอาดจังหวัดนครราชสีมา , โครงการยกระดับมาตรฐานเส้นทางคมนาคมสายหลัก , โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน , โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง เป็นต้น