ฝ่ายค้านโหวตคว่ำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ-รัฐบาลมั่นใจผ่านแน่

View icon 125
วันที่ 21 มิ.ย. 2567 | 20.04 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - รัฐบาลมั่นใจเสียงสนับสนุนผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 แน่นอน หลังฝ่ายค้านประกาศไม่รับหลักการ ส่วนโครงการแจกเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลปกครองวินิจฉัยแล้ว

เป็นการอภิปรายในวาระแรกวันสุดท้าย ที่ฝ่ายค้านพุ่งเป้างบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำในการกระจายอำนาจ กระจายงบประมาณในแต่ละจังหวัด รวมทั้งงบประมาณบริหารจัดการน้ำ การดูแลเกษตรกร ที่ดินทำกิน

ขณะที่ รัฐมนตรี ลุกขึ้นชี้แจง ยืนยันจะใช้งบประมาณที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงจะไม่ตรงกับที่แต่ละกระทรวงวางแผนไว้ก็ตาม

ขณะที่ เรื่องการตั้งงบประมาณประชาสัมพันธ์หน่วยงานนั้น ฝ่ายค้าน ระบุถึงการใช้งบที่ไม่สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร เช่น กระทรวงกลาโหม กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณซ้ำซ้อน

ทั้งนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านยืนยัน จะลงมติไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากการจัดงบประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจต่าง ๆ ของรัฐบาล บิดเบี้ยวไม่ตรงตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา รวมถึงงบประมาณโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ที่เบียดบังงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.พรรคก้าวไกล จะเป็นผู้อภิปราย สรุปประเด็นเป็นคนสุดท้ายคืนนี้

ขณะที่ นายกรัฐมนตรี มั่นใจเสียงสนับสนุนของพรรคร่วมรัฐบาลจับมือผ่านร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยจะลงมติในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ จากนั้นตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 72 คน โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน เพื่อพิจารณาศึกษางบประมาณเป็นรายกระทรวง กลับมาเสนอสภาผู้แทนราษฎรในวาระ 2 และ 3 ต่อไป

เรื่องดิจิทัลวอลเล็ต ที่ตอนแรกเข้าใจว่าฝ่ายค้านจ่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนโหวตวาระ 3 นั้น ล่าสุด นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล สส.พรรคก้าวไกล ที่อภิปรายเรื่องนี้ ยืนยันตอนนี้ความผิดยังไม่สำเร็จ ต้องรอผ่านวาระ 3 ก่อน ถึงจะยื่นศาล ซึ่งเป็นศาลปกครอง ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง