พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้งและอักษรสาส์นตราตั้ง

View icon 130
วันที่ 22 มิ.ย. 2567 | 20.15 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 17.09 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางเบ็ตตี โอเยลลา บีกอมเบ (Ms. Betty Oyella Bigombe) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐยูกันดาประจำประเทศไทย

ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐยูกันดาประจำประเทศไทย นางเบ็ตตี โอเยลลา บีกอมเบ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐยูกันดาประจำมาเลเซียด้วย

เวลา 17.13 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายธัน พหาทุร โอลิ (Mr. Dhan Bahadur Oli) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเนปาลประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเนปาลประจำประเทศไทย นายธัน พหาทุร โอลิ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมองค์การระดับภูมิภาค กระทรวงการต่างประเทศเนปาล มาก่อน

เวลา 17.16 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสาวหว่อง เสี่ยว ผิง แคเทอริน (Ms. Wong Siow Ping Catherine) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย นางสาวหว่อง เสี่ยว ผิง แคเทอริน เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาก่อน

เวลา 17.24 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายโอตากะ มาซาโตะ (Mr. OTAKA Masato) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายโอตากะ มาซาโตะ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำฮังการี มาก่อน

เวลา 17.29 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายนอเศเรดดีน ฮัยแดรี่ (Mr. Nassereddin Heidari) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย นายนอเศเรดดีน ฮัยแดรี่ เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อความมั่นคงทางข้อมูลระหว่างประเทศ (การทูตไซเบอร์) และกิจการอวกาศ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มาก่อน

เวลา 17.32 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายฝั่ม เหวี่ยต หุ่ง (Mr. Pham Viet Hung) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย นายฝั่ม เหวี่ยต หุ่ง เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยกิจการชาวเวียดนามโพ้นทะเล กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาก่อน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง