ศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่ตัดสินคดี “นายกฯ เศรษฐา” ขอเรียกข้อมูลเพิ่ม นัดพิจารณาต่อ 24 ก.ค.นี้

ศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่ตัดสินคดี “นายกฯ เศรษฐา” ขอเรียกข้อมูลเพิ่ม นัดพิจารณาต่อ 24 ก.ค.นี้

View icon 131
วันที่ 10 ก.ค. 2567 | 12.52 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
คดีถอดถอน นายกฯ เศรษฐา ยังไม่ถึงบทสรุป ศาลรัฐธรรมนูญ เรียกข้อมูลเพิ่มเติม นัดพิจารณาต่อ 24 ก.ค.นี้

วันนี้ (10ก.ค.67) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดประชุมพิจารณาคำร้องที่ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของ สว. 40 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรค3 ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า นายพิชิต ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา 6 เดือน ในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล เป็นบุคคลที่กระทำการอันไม่ซื่อสัตย์สุจริต และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญ  เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาให้เรียกข้อมูลเพิ่มเติม และรอคำชี้แจง และพยานหลักฐานจากหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเรียกไปก่อนหน้านี้ กำหนดนัดพิจารณาคดีต่อไปวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง