กยศ. ยืนยันไม่คิดดอกเบี้ยซ้อน

View icon 82
วันที่ 11 ก.ค. 2567 | 06.13 น.
เช้านี้ที่หมอชิต
แชร์
เช้านี้ที่หมอชิต - มาที่เรื่องเงินกู้ยืมเรียนของ กยศ. บ้าง ล่าสุดก็มีดรามา เรื่องการคิดดอกเบี้ย ซึ่ง กยศ. ยืนยันไม่มีนโยบายคิดดอกเบี้ยซ้ำซ้อน

หลังในโลกออนไลน์แชร์ข้อมูลผู้กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. มีข้อสงสัยเกี่ยวกับยอดต้องชำระ เนื่องจากยอดที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ไม่ตรงกับตารางชำระ 15 ปีนั้น จนเข้าใจว่าคิดดอกเบี้ยซ้ำหรือไม่

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ. ชี้แจงเรื่องนี้ว่า กยศ. คิดดอกเบี้ยในอัตรา 1 % ตั้งแต่เริ่มกู้ จนชำระเสร็จสิ้น ไม่มีการคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ย ขอให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ตามจำนวนที่แจ้งผ่านแอป ฯ กยศ. Connect

ส่วนที่ผู้กู้ยืมสงสัยทำไมดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นรายวัน ขอชี้แจงว่า หากเงินต้น 200,000 บาท ดอกเบี้ย 1% ต่อปี จะเกิดดอกเบี้ยปีละ 2,000 บาท เมื่อคำนวณเป็นรายวันจะเกิดดอกเบี้ย 5.48 บาทต่อวัน ซึ่งระบบจะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน จนกว่าผู้กู้ยืมจะชำระหนี้เสร็จสิ้น