สว.ใหม่ รายงานตัวคึกคัก!

สว.ใหม่ รายงานตัวคึกคัก!

View icon 106
วันที่ 11 ก.ค. 2567 | 10.15 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
สมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ รายงานตัวคึกคัก! สงวนท่าทีเลือกประธานวุฒิสภา

วันนี้ (11 ก.ค.67) หลังมีมีราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ชุดใหม่ 200 คน และบัญชีสำรอง 99 คน บรรยากาศที่กกต. เริ่มมีผู้มารับเอกสารรายงานตัวกันตั้งแต่ 07.00 น. โดยภายในห้องจะแยกโต๊ะไว้จำนวน 4 โต๊ะ แบ่งตามกลุ่มอาชีพ 5 กลุ่มต่อ 1 โต๊ะโดยโต๊ะแรกเป็นกลุ่มที่ 1-5 โต๊ะที่ 2 กลุ่ม 6-10 โต๊ะที่ 3 กลุ่ม 11-15 และโต๊ะที่ 4 กลุ่ม 15-20

สำหรับผู้ที่มารายงานตัวคนแรกของวันนี้ นางสาวนวลนิจ หงษ์วิวัฒน์ สว.กลุ่ม 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน บอกว่ามารอตั้งแต่ช่วง 07.00 น. รู้สึกตื่นเต้นมาก ส่วนตำแหน่งประธาน และรองประธานวุฒิสภา ควรมีผู้หญิงร่วมด้วย เพราะผู้หญิงเป็นครึ่งหนึ่งของท้องฟ้า ผู้หญิงควรได้รัยการยกย่อง และช่วยเหลือเรื่องสิทธิต่าง ๆ  ส่วนเรื่องการเลือกประธานวุฒิสภา ยังไม่มีใครในใจ ขอให้รอพบกับ สว.ทุกคนก่อน ซึ่งแต่ละคนก็เป็นคนดี มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และหากตนได้รับเลือกก็พร้อมรับหน้าที่เป็นประธานสว.

ส่วนที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เตรียมสถานที่ให้สมาชิกวุฒิสภาใหม่ที่เดินทางไปรับเอกสารรับรองที่กกต.แล้ว เข้ามารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย สว. คนแรกที่เดินทางมารายงานตัวก็คือ นายชาญวิศว์ บรรจงการ สว. กลุ่ม 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน เปิดเผยสั้นสั้นก่อนเข้ารายงานตัวว่าตนเองเป็นข้าราชการเกษียณอายุ ได้รับเลือกเข้ามาด้วยคะแนนเสียง 22 คะแนน โดยแนวทางการทำงานหลังจากนี้ ในฐานะตัวแทนของประชาชนก็จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดตรวจสอบ การทำงานของรัฐบาล

ส่วนที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ากติกาการได้มาซึ่ง สว. ในครั้งนี้แปลกพิสดาร นั้น นายชาญวิศว์ บอกว่าต้องยอมรับข้อกฎหมาย เพราะไม่ว่าการเลือกตั้งในระดับใดก็จะมีกติกาที่กำหนดไว้ แต่เชื่อว่า ปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรตามมา

ส่วนตำแหน่งประธานวุฒิสภา  ตอนนี้ยังไม่มีชื่อใครอยู่ในใจ

ทั้งนี้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ย้ำเอกสารรายงานตัว เป็น สว. 67

-หนังสือรับรอง จาก กกต.
-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
-สำเนาใบสำคัญการสมรส 1 ฉบับ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส 1 ฉบับ
-รูปถ่ายหน้าตรง  2 นิ้ว  3 รูป
-แบบแสดงตน(สว. 1)
-แบบแสดงประวัติ (สว. 3)
-แบบแสดงประวัติสำหรับการเผยแพร่ (สว. 4)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง