รัฐบาล ทำโครงการมอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติฯ

View icon 60
วันที่ 11 ก.ค. 2567 | 13.34 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - รัฐบาลดำเนินโครงการ "หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ และพระบรมราโชบาย ให้คนไทยทุกคนอยู่ดีมีสุข มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการฯ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศ ให้เด็กนักเรียนมีน้ำใสสะอาดในการอุปโภค บริโภค และเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง