ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ชวัลนันท์ จันทร์ทรัพย์

ชื่อเล่น : เกม

วันเกิด : 8 ธันวาคม

การศึกษา :

  • มัธยม​ศึกษา​ โรงเรียน​ Hamilton and Alexradra College ประเทศออสเตรเลีย
  • ปริญญาตรี​ นิติศาสตร์บัณฑิต​ (เกียรติ​นิยม​ดี) มหาวิทยาลัย​อัสสัมชัญ
  • ปริญญาโท​ นิติศาสตร์​มหาบัณฑิต​กฎหมาย​ธุรกิจ​ระหว่าง​ประเทศ​ มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์​
  • ปริญญา​เอก ดุษฎีบัณฑิต​รัฐศาสตร์​ปรัชญาการเมือง​ ไทยและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย​รามคำแหง

ประวัติการทำงาน :

  • ผู้บริหารบริษัทในเครือ ฟอร์จูน จำกัด บริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์
  • คลิปวิเคราะห์พูดคุยประเด็นข่าวที่น่าสนใจโดยโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจการเมืองต่างประเทศ @talkwithgame
  • ผู้ประกาศ​ข่าว​ รายการเจาะประเด็นข่าวค่ำ (อาทิตย์​)
  • ข่าว​เด็ด​ 7 สี​ (อาทิตย์​)
  • เคาะ​ข่าว​สุด​สัปดาห์​ (เสาร์​-อาทิตย์)​