Breaking News

วันวิสาขบูชา ห้ามขายสุรา ฝ่าฝืนคุก 6 เดือน-ปรับ 1 หมื่น

Post Date : วันที่ 31 พ.ค. 2558 เวลา 14:05 น.

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 กำหนดการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา รวม 6 วัน คือ วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา สำหรับวันวิสาขบูชา ที่กำลังจะมาถึงตรงกับวันที่ 1 มิ.ย.ซึ่งห้ามขายสุราตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันที่ 31 พ.ค. จนถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 1 มิ.ย. ฝ่าฝืนโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ หากใครพบการจำหน่ายสุรา สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร.02-5903342 ได้ตลอด24ชั่วโมง ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอีกแรง ทางกรมจะมีรางวัลนำจับ หากประชาชนแจ้งเบาะแส ก็มีเงินรางวัลให้กับผู้แจ้งด้วย เพราะลำพังเฉพาะเจ้าหน้าที่อาจไม่ทั่วถึง คงต้องอาศัยประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ