{channel_category} {/channel_category} ข่าวบึงบอระเพ็ดแล้งไม่มีนกอพยพหนีหนาว และข่าวอื่นๆ
News

บึงบอระเพ็ดแล้งไม่มีนกอพยพหนีหนาว และข่าวอื่นๆ

บึงบอระเพ็ดแล้งไม่มีนกอพยพหนีหนาว
               การเร่งขุดลอกบึงบอระเพ็ด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ของเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อเป็นแก้มลิงรับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ส่งผลให้ระยะนี้น้ำในบึงเหลือน้อย ส่งผลให้ไม่มีนกต่างถิ่นหนีหนาวอพยพจากจีนและไซบีเรียไปอาศัยอยู่ในบึงบอระเพ็ดแตกต่างจากปีก่อนๆ เพราะไม่มีแหล่งน้ำและตื่นเสียงดังเครื่องจักรกล

เขื่อนแควน้อยปล่อยน้ำช่วยชาวนา
               แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านจังหวัดพิษณุโลก ลดระดับลงไม่ถึง 1 เมตร เนื่องจากเขื่อนสิริกิติ์ลดการระบายน้ำทำให้ชาวนาในพื้นที่ท้ายน้ำหลายอำเภอของจังหวัดพิษณุโลก ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสูบเข้าไปพื้นที่นา นายสมหวัง ปารสุขสาร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน กล่าวว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเหลือ 700 ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ำไหลเข้า 4,000,000 ลูกบาศก์เมตร ทางเขื่อนจึงเพิ่มการระบายน้ำจากวันละ 15  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 40.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลงไปช่วยเหลือชาวนา              

ยอดดอยอากาศหนาว
             สภาพอากาศในพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือ อุณหภูมิพื้นด้านล่างโดยเฉลี่ย 20-22  องศา อากาศเย็นสบาย ส่วนด้านบนบนยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง ต่ำสุดวันนี้วัดได้ 9.5 องศา และดอยผ้าห่มปก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  ต่ำสุด 9.4 องศา