ห้องข่าวภาคเที่ยง

รพ.ศิริราชประกาศปรับอัตราค่าบริการผู้ป่วย หลังต้นทุนให้บริการสูงขึ้น

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ชี้แจงถึงกรณีการปรับอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอกทั้งในเวลา และคลินิกนอกเวลา เป็น 100 บาท และ 130 บาท ต่อวัน จากเดิมทีเก็บในอัตรา 90 บาท และ 120 บาท ซึ่งการขึ้นราคาค่าบริการครั้งนี้ เกิดจากทางโรงพยาบาลมีต้นทุนในการให้บริการที่สูงขึ้น ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 243 บาทต่อครั้ง จึงพยายามหาแนวทางในการลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด โดยการขอปรับเพิ่มค่าบริการขึ้นมาอีก 10 บาท ซึ่งคาดว่าเป็นตัวเลขที่ไม่กระทบต่อประชาชนมากนัก

ปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราช รองรับผู้ป่วยนอกอยู่ที่ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 คนต่อวัน หรือปีละประมาณ 3,400,000 ครั้ง หากคิดรายได้จากการให้บริการประชาชน กับค่าใช้จ่าย จะพบว่าขาดทุนเป็นจำนวนมาก ทำให้ทางโรงพยาบาลไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทนการให้บริการได้ และปัจจุบันมีแนวทางในการช่วยเหลือทั้งเรื่องเงินชดเชยงบประมาณเงินจากภาครัฐ จึงทำให้โรงพยาบาลศิริราช สามารถดูแลผู้ป่วยได้