สอบ ก.พ. 66 สมัครสอบวันไหน วุฒิการศึกษาอะไรบ้างที่รับสมัคร เช็กได้ที่นี่

สอบ ก.พ. 66 สมัครสอบวันไหน วุฒิการศึกษาอะไรบ้างที่รับสมัคร เช็กได้ที่นี่

View icon 634
วันที่ 24 ม.ค. 2566 | 10.03 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบ ก.พ. 66 สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 จากการตรวจสอบล่าสุด สำนักงาน ก.พ. ได้ออกมาเปิดเผยถึงรายละเอียดแล้วการรับสมัครแล้ว โดยผู้ที่ต้องการสมัครสอบสามารถดำเนินการด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ (paper & pencil และ e-Exam) ในวันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

สำหรับขั้นตอนต่าง ๆ สำนักงาน ก.พ. ได้มีการลำดับขั้นตอนให้ผู้สมัครสอบดังนี้ 

1."กรอกข้อมูลล่วงหน้า"
ก่อนสมัครสอบ ภาค ก. ปี 2566 ทั้งแบบ paper & pencil และ e-Exam สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6-28 มกราคม 2566
ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลล่วงหน้า ไม่ใช่การสมัครสอบ แต่การ "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้ที่สนใจจะสมัครสอบ ภาค ก. ของ สำนักงาน ก.พ. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของผู้ที่สนใจจะสมัครสอบ ภาค ก. ของ สำนักงาน ก.พ. และนำไปตรวจสอบข้อมูลบุคคล และข้อมูลผู้สอบผ่าน ภาค ก. ก่อนการสมัครสอบจริง

การ "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" จะส่งผลดีต่อผู้สมัครสอบเพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลจำนวนมากในวันรับสมัครจริง ส่งผลให้การสมัครสอบดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งวันที่สำนักงาน ก.พ. รับสมัครจริงคาดว่าจะมีผู้เข้าเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก

สามารถกรอกข้อมูลส่วนบุคคลล่วงหน้า เพื่อเตรียมสมัครสอบ ภาค ก. ปี 2566 ของล่วงหน้า สำนักงาน ก.พ. ได้ผ่านเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th/

2.การสอบภาค ก. ปี 2566 ผู้สมัครเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 แบบ
2.1 สอบแบบ e-Exam ป.ตรี และ ป.โท วันที่ 6-28 มกราคม 2566 ดำเนินการกรอกข้อมูลล่วงหน้า สมัครสอบจริงได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2566
2.2 สอบแบบ paper & pencil ทุกระดับวุฒิ วันที่ 6-28 มกราคม 2566 ดำเนินการกรอกข้อมูลล่วงหน้า สมัครสอบจริงได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2566
การสมัครสอบสมัครได้ครั้งเดียว และเลือกสมัครสอบได้เพียงแบบเดียวเท่านั้น

-สมัครสอบ ก.พ.
การสมัครสอบผู้สนใจต้องสมัครผ่าน สำนักงาน ก.พ. ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th/

ส่วนรายละเอียดกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ทั้งแบบ e-Exam และแบบ Paper & Pencil ประจำปี 2566 สำนักงาน ก.พ. จะประกาศแจ้งอีกครั้ง

สำหรับระดับวุฒิการศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ มี 4 ระดับวุฒิการศึกษา

1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผู้สมัครสอบ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 ในระดับ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ.

2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ผู้สมัครสอบ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ในระดับ ปวท. อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผล การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.

3.ระดับปริญญาตรี
ผู้สมัครสอบ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 ในระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ.

4.ระดับปริญญาโท
ผู้สมัครสอบ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 ในระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.

สำหรับศูนย์สอบ มีทั้งหมด 11 แห่ง ดังนี้

1.กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 70,000 ที่นั่งสอบ
2.พระนครศรีอยุธยา 25,000 ที่นั่งสอบ
3.ราชบุรี 15,000 ที่นั่งสอบ
4.ชลบุรี 25,000 ที่นั่งสอบ
5.เชียงใหม่ 32,000 ที่นั่งสอบ
6.พิษณุโลก 30,000 ที่นั่งสอบ
7.นครราชสีมา 22,000 ที่นั่งสอบ
8.อุบลราชธานี 25,000 ที่นั่งสอบ
9.ขอนแก่น 30,000 ที่นั่งสอบ
10.สุราษฎร์ธานี 24,500 ที่นั่งสอบ
11.สงขลา 35,000 ที่นั่งสอบ

รายละเอียดทั้งหมด ประกาศ สำนักงาน ก.พ. >>> เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.พ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง