ข่าวออนไลน์7HD

สภาพท้องฟ้าตัวเมือง จ.เชียงใหม่ ถูกปกคุมไปด้วยหมอกควันไฟป่า

สภาพท้องฟ้าตัวเมือง จ.เชียงใหม่ ถูกปกคุมไปด้วยหมอกควันไฟป่า
สภาพท้องฟ้าตัวเมือง จ.เชียงใหม่ ถูกปกคุมไปด้วยหมอกควันไฟป่า ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็น ไม่ขัดเจน เต็มไปด้วยฝุ่น PM2.5

สภาพท้องฟ้าตัวเมือง จ.เชียงใหม่ วันนี้ (24 ม.ค. 66) ถูกปกคุมไปด้วยหมอกควันไฟป่า จนมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่ ไม่ขัดเจนมีสภาพขุ่นมัว ซึ่งมองจากมุมบริเวณจุดชมวิวบนดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในระยะไกลทัศนวิสัย ซึ่งปกติมองจากจุดนี้ จะมองเห็นไปไกลถึงอ.ดอยสะเก็ด ซึ่งจุดชมวิวแห่งนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบเรียลไทม์รายชั่วโมง    ช่วงเวลา 9 นาฬิกาของวันนี้ มีค่าPM2.5 เกินหลายสถานี ตั้งแต่ระดับ 54 – 87 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

ทั้งนี้การติดตั้งเครื่องวัดแบบเรียลไทม์ เป็นการเตือนประชาชน   ในจุดนั้นในการดูแลสุขภาพ ขณะที่วันนี้เกิดไฟป่า จำนวน 4 จุด ในพื้นที่ทางตอนใต้ของ จ.เชียงใหม่  ทำให้ตั้งแต่วันที่ 1-24 ม.ค. 66 มีสถิติไฟป่าสะสมจำนวน 226 จุด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศห้ามเผาในที่โล่งแจ้ง ทุกชนิด  ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. ไปจนถึง 30 เม.ย. 66 เพื่อลดหมอกควันจากไฟป่า