รัฐสภาล่มอีกแล้ว ก่อนพิจารณาร่างแก้ไข รธน.ปิดสวิตซ์ สว.

รัฐสภาล่มอีกแล้ว ก่อนพิจารณาร่างแก้ไข รธน.ปิดสวิตซ์ สว.

View icon 86
วันที่ 25 ม.ค. 2566 | 14.53 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
รัฐสภาล่มอีกแล้ว ก่อนพิจารณาร่างแก้ไข รธน.ปิดสวิตซ์ สว. โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ขณะ สว.ถามกลับ สสก เร่งพิจารณา รธน.หวังผลการเมืองหรือไม่

การประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันนี้ (25 ม.ค.66) เป็นการประชุมนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม โดยก่อนเริ่มพิจารณา นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) หารือต่อที่ประชุม ว่าการพิจารณาร่างแก้ไข รัฐธรรมนูญ สามารถทำได้หรือไม่ เพราะตามระเบียบวาระ คือ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติให้แล้วเสร็จก่อน จากนั้น จึงเป็นการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมสื่อมวลชน และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ตามลำดับ ดังนั้น หากจะเลื่อนการพิจารณาต้องถามมติจากที่ประชุมก่อน อีกทั้งการเปลี่ยนระเบียบวาระในการประชุมร่วมกันของวิปฝ่ายต่ายๆ ไม่มี สว. ร่วมประชุมอยู่ด้วย ทำให้ สว. รู้สึกไม่สบายใจ

ด้านนายชวน หลีกภัย ผู้ทำหน้าที่ประธานการประชุม ยืนยันว่า การเปลี่ยนระเบียบวาระประชุมเป็นอำนาจของประธาน ซึ่งได้ผ่านการหารือมาแล้ว แม้ว่าจะไม่มีตัวแทนจากวุฒิสภาเข้าร่วม ก็ได้แจ้งไปยังประธานวุฒิสภาให้ทราบแล้ว

แต่นายสมชาย ยังยืนยันว่า จะต้องถามมติที่ประชุมก่อนว่า จะเห็นด้วยให้เลื่อนการพิจารณาหรือไม่ ตามข้อบังคับการประชุม หากรัฐสภาเห็นด้วย ที่ประชุมจะได้เดินหน้าตามมติ ขณะเดียวกันตั้งข้อสังเกตว่า วาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เคยถูกเสนอในที่ประชุมรัฐสภาและตกไปแล้ว แต่ถูกเสนอกลับมาพิจารณาใหม่ในช่วงเลือกตั้ง จะเป็นการหวังผลทางการเมืองหรือไม่

ขณะที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.พรรคเพื่อไทย ย้ำว่า วันนี้เป็นการประชุมวาระพิเศษ ซึ่งผ่านการพิจารณาเลื่อนระเบียบวาระมาแล้ว หากให้ลงมติ ตามญัตติของนายสมชาย จะเป็นการสร้างบันทัดฐาน ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในรัฐสภาไทย  อย่างไรก็ตาม หากวุฒิสภาไม่ต้องการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ให้เสนอญัตติด่วนด้วยวาจาไม่ขอพิจารณาระเบียบวาระนี้ ซึ่งจะทำให้องค์ประชุมอยู่ครบ และการประชุมเดินหน้าต่อไปได้ พร้อมมองว่า เหตุที่ สว. พยายามขัดขวางไม่พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็เพราะมีสาระสำคัญเรื่องการตัดอำนาจ สว.ร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีต้องเป็น สส.

อย่างไรก็ตาม นายชวนเดินหน้าตรวจสอบองค์ประชุม เพื่อลงมติตามญัตติที่นายสมชายเสนอ และในระหว่างที่รอองค์ประชุมนายชวนได้กำชับไปถึงสมาชิกทุกคน ว่ารัฐสภาแห่งนี้ขับเคลื่อนด้วยคนส่วนใหญ่ หากคนส่วนใหญ่เกเรไม่รับผิดชอบ ก็อยู่มาไม่ได้ถึง 4 ปี ดังนั้นต้องให้เกียรติสมาชิกด้วย ตนย้ำมาตลอดว่ารัฐสภาอยู่ได้เพราะความร่วมมือจากทุกฝ่าย และเข้าใจดีว่า กว่าจะมาเป็นผู้แทนได้มันยาก ไม่มีใครลอยมาได้ อีกทั้งต้องต่อสู้มาด้วยความยุติธรรม ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ไม่โกงเลือกตั้ง ดังนั้นขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียงสั้นๆ ก่อนจะถึงวันที่ 23 มี.ค.66 สมาชิกต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เวลาอาจจะน้อยแต่มีค่ามาก ขอให้สมาชิกร่วมทำงาน ด้วยความรับผิดชอบ

จากนั้น นายชวน ก่อนรายงานตัวเลขสมาชิกที่แสดงตน จำนวน 245 คน ซึ่งไม่ถึงกึ่งจากจำนวน 337 คน จึงสั่งปิดการประชุมในเวลา 13.35 น.