สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

View icon 358
วันที่ 11 ก.พ. 2566 | 20.02 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 14.00 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราซกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ในงาน "ปีติ สิริสวัสดิ์ บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา" ซึ่งมูลนิธิกฤตานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ทั้งทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง และฟื้นฟูงานศิลปะ หัตถศิลป์ไทยในหลากหลายแขนง อันเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาของชาติให้คงอยู่

ทั้งนี้ ในปี 2508 ประเทศไทยต้องสูญเสียตำรวจ ทหาร และอาสาสมัคร ที่ต่อสู้ป้องกันภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้าย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจำนวนมาก ส่งผลกระทบถึงครอบครัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากดังกล่าว จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งมูลนิธิฯ ขึ้น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้านการศึกษาแก่บุตร ธิดาของผู้เสียสละ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์สำหรับนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษา มูลนิธิกฤตานุสรณ์ฯ จึงก่อตั้งขึ้นตามพระราชเสาวณีย์ ในปี 2523 เป็นปีมหามงคล ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 4 รอบ ต่อมาในปี 2528 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิกฤตานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องโดยประสานงานกับมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำรายชื่อบุตร-ธิดา ของสมาชิกสายใจไทยฯ ที่ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ตลอดจนทหารและครูที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาพิจารณามอบทุนการศึกษา โดยมอบเป็นทุนต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา จนถึงอุดมศึกษา ตามความสามารถของแต่ละคน โดยกระจายการให้ทุนในทุกภาค ทุกจังหวัดของประเทศ ปัจจุบันได้มอบทุนการศึกษาไปแล้ว 21,878 ทุน เป็นเงินกว่า 41 ล้านบาท   

เวลา 17.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังเมรุวัตมกุฎกษัตริยาราม ในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงจับจิตต์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 สิริอายุได้ 97 ปี

ท่านผู้หญิงจับจิตต์ สุทัศน์ ณ อยุธยา เกิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2468 เป็นบุตรีของร้อยโท หม่อมหลวงพ่วง และนางสำอางค์ สุทัศน์ ณ อยุธยา มีพี่น้องร่วมมารดา จำนวน 6 คน จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนราชินี จากนั้นศึกษาต่อในหลักสูตรชั้นเตรียมปริญญา มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปัจจุบัน ในวิชาการบัญชี

ท่านผู้หญิงจับจิตต์ เข้าปฏิบัติงานถวายสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ วังสระปทุม เมื่ออายุได้ 10 ปี หลังจากนั้นได้เข้าถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท เป็นข้าราชบริพารใน พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ตามเสด็จพระราชดำเนินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้ถวายงานรับใช้พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ด้วยความจงรักภักดีอย่างเต็มกำลังความสามารถจวบจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ท่านผู้หญิงจับจิตย์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด ประกอบด้วย ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9

ข่าวอื่นในหมวด