สธ.ติดตามเฝ้าระวังไข้หวัดนกประเทศเพื่อนบ้าน

View icon 77
วันที่ 25 ก.พ. 2566 | 04.01 น.
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
แชร์
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - กระทรวงสาธารณสุข ใช้ระบบ One Health เฝ้าระวังไข้หวัดนกจากประเทศเพื่อนบ้าน ขอประชาชนไม่ต้องวิตกกังวล

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า จากกรณีที่มีเด็กหญิงอายุ 11 ขวบ ที่จังหวัดไพรแวง ประเทศกัมพูชา เสียชีวิตจากไข้หวัดนก H5N1 เป็นรายแรกในรอบ 9 ปี ได้ตรวจสอบแล้ว เป็นพรมแดนติดกับประเทศเวียดนาม ห่างไกลจากประเทศไทย ไม่ได้อยู่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค ได้ประสานงานกับกรมปศุสัตว์ ในการเฝ้าระวังโรค โดยใช้ระบบศูนย์สุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health ติดตามเฝ้าระวัง โดยเฉพาะการลักลอบขนสัตว์ปีกมาจากประเทศเพื่อนบ้าน

ส่วนกรณีที่พบสัตว์ปีกป่วยตาย ให้รายงานไปยังปศุสัตว์เพื่อทำลายซากสัตว์อย่างถูกวิธี นอกจากนี้ ให้ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ทั้งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และทุกด่านตรวจสอบเฝ้าระวังอาการผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม ไทยไม่พบไข้หวัดนกมา 16 ปีแล้ว และมีมาตรการติดตามเฝ้าระวัง ขอให้ประชาชนอย่าได้วิตกกังวล

สำหรับอาการของไข้หวัดนก ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ไอ เจ็บคอ และอาการทางระบบทางเดินหายใจ ส่วนใหญ่มีอาการไอและหายใจเหนื่อยหอบจากปอดอักเสบ ผู้ป่วยบางรายอาจพบภาวะแทรกซ้อนทางปอดรุนแรง คือระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ปัจจุบันการพบการติดเชื้อไข้หวัดนกแล้ว 21 ประเทศ