เงินเข้า 3 กลุ่ม ศุกร์นี้ 10 มีนาคม 2566 ได้รับต่อเนื่องทุกเดือน! ตรวจสอบสิทธิปี 2566

เงินเข้า 3 กลุ่ม ศุกร์นี้ 10 มีนาคม 2566 ได้รับต่อเนื่องทุกเดือน! ตรวจสอบสิทธิปี 2566

View icon 151.1K
วันที่ 9 มี.ค. 2566 | 10.19 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ตรวจสอบสิทธิปี 2566 เงินกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม รัฐบาลยังจ่ายช่วยเหลือเยียวยาต่อเนื่อง โดยในรอบเดือนมีนาคม เงินจะเข้าวันศุกร์นี้ 10 มีนาคม 2566

เงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม งวดประจำเดือนมีนาคม 2566 รัฐบาลจะโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 10 มีนาคม 2566 ได้แก่ เงินอุดหนุนเด็ก, เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เงินช่วยเหลือผู้พิการ ซึ่งปฏิทินการโอนเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 จ่ายให้ตามรายละเอียดดังนี้

-มกราคม 2566 จ่ายวันที่ 10 มกราคม 2566
-กุมภาพันธ์ 2566 จ่ายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
-มีนาคม 2566 จ่ายวันที่ 10 มีนาคม 2566
-เมษายน 2566 จ่ายวันที่ 10 เมษายน 25566
-พฤษภาคม 2566 จ่ายวันที่ 10 พฤษภาคม 2566
-มิถุนายน 2566 จ่ายวันที่ 9 มิถุนายน 2566
-กรกฎาคม 2566 จ่ายวันที่ 10 กรกฎาคม 2566
-สิงหาคม 2566 จ่ายวันที่ 10 สิงหาคม 2566
-กันยายน 2566 จ่ายวันที่ 8 กันยายน 2566

64095449258726.45265866.jpg
 

โดยกลุ่มที่ 1 กลุ่มเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ ผู้ปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บาท โดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะสิทธิได้ที่ลิงค์ ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตรปี 2566  ตามขั้นตอนนี้

1. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

640954464c1420.37575097.jpg

กลุ่มที่ 2 เบี้ยผู้สูงอายุ 600 ถึง 1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ
-อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาทต่อเดือน
-อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาทต่อเดือน
-อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาทต่อเดือน
-อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน

64095445f1de07.39859371.jpg
 

กลุ่มที่ 3 เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ โดยผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือน และผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน