ห้องข่าวภาคเที่ยง

เลือกตั้ง 2566 : ยอดผลิตป้ายพุ่ง 100 เท่า รับเลือกตั้ง

ห้องข่าวภาคเที่ยง - วันนี้เป็นวันแรกที่ห้องข่าวภาคเที่ยงปรับเนื้อหาในช่วงเบรกสองใหม่ จากเดิมจะเป็นการนำเสนอเปิดประเด็นใหม่ ข่าวใหญ่ไม่พลาด มาเป็นช่วง "ขอบสนามเลือกตั้ง#7HD" แทน โดยจะนำเสนอต่อเนื่องยาวไปจนถึงวันเลือกตั้ง ซึ่งก็จะมีทั้งความเคลื่อนไหวการเมืองที่น่าสนใจ นโยบายพรรคการเมืองที่ควรตรวจสอบ ไปจนถึงการวิเคราะห์สนามไหนใครมา

เริ่มกันที่ธุรกิจผลิตป้าย ไปสำรวจกันหน่อยใกล้เลือกตั้งแบบนี้ จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าหรือเปล่า มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหม? รูปแบบป้ายหาเสียงเลือกตั้งที่เปลี่ยนไป มีผลอะไรกับธุรกิจนี้หรือไม่ ไปติดตามกับคุณธัญนันท์ เหล่าบุรินทร์