เปิดบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของพรรคการเมืองที่ใช้เลือกตั้ง 66

เปิดบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของพรรคการเมืองที่ใช้เลือกตั้ง 66

View icon 144
วันที่ 20 ก.ย. 2566 | 15.57 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
กกต.เปิดเผยบัญชีรายรับ-รายจ่ายพรรคการเมือง ช่วงเลือกตั้ง 66 พบ ภูมิใจไทย พลังประชารัฐ มีรายรับสูงสุด 44 ล้านบาท ขณะที่ก้าวไกล เพื่อไทย รวมไทยสร้างชาติ จ่ายเยอะสุด 40 ล้านบาท

วันนี้ (  20 ก.ย.66 ) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกกต. เผยแพร่ประกาศ เรื่อง รายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 66 ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป

โดยรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองแต่ละพรรค มีดังนี้

พรรคเพื่อไทย แจ้งว่ามีรายรับ 36,000,000 บาท รายจ่าย 40,212,647 บาท

พรรคภูมิใจไทย แจ้งว่ามีรายรับ 44,000,000 บาท รายจ่าย 38,452,473 บาท

พรรคประชาชาติ แจ้งว่ามีรายรับ 8,584,712 บาท รายจ่าย 8,584,712 บาท

พรรคชาติพัฒนากล้า แจ้งว่ามีรายรับ 18,485,256 บาท รายจ่าย 19,231,333 บาท

พรรคชาติไทยพัฒนา แจ้งว่ามีรายรับ 25,986,960 บาท รายจ่าย 29,640,076 บาท

พรรครวมไทยสร้างชาติ แจ้งว่ามีรายรับ 30,796,788 บาท รายจ่าย 40,697,861 บาท

พรรคเสรีรวมไทย แจ้งว่ามีรายรับ 26,789,260 บาท รายจ่าย 26,644,260 บาท

พรรคพลังประชารัฐ แจ้งว่ามีรายรับ 44,069,550 บาท รายจ่าย 24,232,915 บาท

พรรคเพื่อไทรวมพลัง แจ้งว่ามีรายรับ 4,714,550 บาท รายจ่าย 3,650,928 บาท

พรรคพลังสังคมใหม่ แจ้งว่ามีรายรับ 1,709,530 บาท รายจ่าย 1,709,428 บาท

พรรคก้าวไกล แจ้งว่ามีรายรับ 40,973,632 บาท รายจ่าย 40,973,632 บาท

พรรคประชาธิปัตย์ แจ้งว่ามีรายรับ 38,870,363 บาท รายจ่าย 34,423,909 บาท

พรรคไทยสร้างไทย แจ้งว่ามีรายรับ 20,935,880 บาท รายจ่าย 20,935,880 บาท

พรรคเป็นธรรม แจ้งว่ามีรายรับ 700,000 บาท รายจ่าย 653,993 บาท

พรรคใหม่ แจ้งว่ามีรายรับ 432,875 บาท รายจ่าย 432,875 บาท

พรรคประชาธิปไตยใหม่ แจ้งว่ามีรายรับ 1,904,940 บาท รายจ่าย 1,904,940 บาท

พรรคท้องที่ไทย แจ้งว่ามีรายรับ 1,722,724 บาท รายจ่าย 1,722,724 บาท

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน แจ้งว่ามีรายรับ 1,345,259 บาท รายจ่าย 1,345,259 บาท

พรรคแรงงานสร้างชาติ แจ้งว่ามีรายรับ 660,658 บาท รายจ่าย 760,658 บาท

พรรคพลัง แจ้งว่ามีรายรับ 1,995,484 บาท รายจ่าย 1,995,484 บาท

พรรคอนาคตไทย แจ้งว่ามีรายรับ 262,500 บาท รายจ่าย 232,259 บาท

พรรคไทยรวมไทย แจ้งว่ามีรายรับ 344,510 บาท รายจ่าย 344,510 บาท

พรรคไทยชนะ แจ้งว่ามีรายรับ 1,300,000 บาท รายจ่าย 1,270,149 บาท

พรรคกรีน แจ้งว่ามีรายรับ 1,185,000 บาท รายจ่าย 1,1074,674 บาท

พรรคพลังสยาม แจ้งว่ามีรายรับ 3,626,590 บาท รายจ่าย 3,599,960 บาท

พรรคเสมอภาค แจ้งว่ามีรายรับ 2,166,000 บาท รายจ่าย 1,523,130 บาท

พรรคภาคีเครือข่ายไทย แจ้งว่ามีรายรับ 150,000 บาท รายจ่าย 105,509 บาท

พรรคเปลี่ยน แจ้งว่ามีรายรับ 25,512,408 บาท รายจ่าย 24,315,130 บาท

พรรคไทยภักดี แจ้งว่ามีรายรับ 6,362,154 บาท รายจ่าย 6,362,154 บาท

พรรครวมใจไทย แจ้งว่ามีรายรับ 720,014 บาท รายจ่าย 720,014 บาท

พรรคเพื่อชาติ แจ้งว่ามีรายรับ 5,772,973 บาท รายจ่าย 3,545,121 บาท

พรรคพลังธรรมใหม่ แจ้งว่ามีรายรับ 8,222,693 บาท รายจ่าย 8,756,615 บาท

พรรคไทยพร้อม แจ้งว่ามีรายรับ 1,904,820 บาท รายจ่าย 1,904,257 บาท

พรรคทางเลือกใหม่ แจ้งว่ามีรายรับ 1,563,114 บาท รายจ่าย 1,579,639 บาท

พรรคไทยเป็นหนึ่ง แจ้งว่ามีรายรับ 921,338 บาท รายจ่าย 921,338 บาท

พรรคแผ่นดินธรรม แจ้งว่ามีรายรับ 301,000 บาท รายจ่าย 275,331 บาท

พรรครวมพลัง แจ้งว่ามีรายรับ 2,914,700 บาท รายจ่าย 2,914,700 บาท

พรรคเพื่อชาติไทย แจ้งว่ามีรายรับ 730,787 บาท รายจ่าย 730,787 บาท

พรรคมิติใหม่ แจ้งว่ามีรายรับ 1,436,493 บาท รายจ่าย 1,436,493 บาท

พรรคประชาภิวัฒน์ แจ้งว่ามีรายรับ 3,533,455 บาท รายจ่าย 3,527,028 บาท

พรรคไทยธรรม แจ้งว่ามีรายรับ 1,958,165 บาท รายจ่าย 1,958,165 บาท

พรรคไทยศรีวิไลย์ แจ้งว่ามีรายรับ 4,454,100 บาท รายจ่าย 4,450,463 บาท

พรรคพลังสหกรณ์ แจ้งว่ามีรายรับ 301,740 บาท รายจ่าย 299,349 บาท

พรรคราษฎร์วิถี แจ้งว่ามีรายรับ 237,990 บาท รายจ่าย 237,990 บาท

พรรคแนวทางใหม่ แจ้งว่ามีรายรับ 2,429,900 บาท รายจ่าย 2,421,073 บาท

พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล แจ้งว่ามีรายรับ 1,262,095 บาท รายจ่าย 1,262,095 บาท

พรรครวมแผ่นดิน แจ้งว่ามีรายรับ 4,439,573 บาท รายจ่าย 4,439,573 บาท

พรรคเพื่ออนาคตไทย แจ้งว่ามีรายรับ 1,428,910 บาท รายจ่าย 1,428,910 บาท

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย แจ้งว่ามีรายรับ 1,645,500 บาท รายจ่าย 703,972 บาท

พรรคพลังปวงชนไทย แจ้งว่ามีรายรับ 398,697 บาท รายจ่าย 398,697 บาท

พรรคสามัญชน แจ้งว่ามีรายรับ 117,965 บาท รายจ่าย 117,965 บาท

พรรคชาติรุ่งเรือง แจ้งว่ามีรายรับ 512,100 บาท รายจ่าย 427,299 บาท

พรรคพลังสังคม แจ้งว่ามีรายรับ 783,587 บาท รายจ่าย 783,587 บาท

พรรคภารดรภาพ แจ้งว่ามีรายรับ 138,946 บาท รายจ่าย 138,946 บาท

พรรคไทยก้าวหน้า แจ้งว่ามีรายรับ 498,867 บาท รายจ่าย 498,867 บาท

พรรคประชาไทย แจ้งว่ามีรายรับ 282,500 บาท รายจ่าย 302,500 บาท

พรรคพลังเพื่อไทย แจ้งว่ามีรายรับ 2,958,620 บาท รายจ่าย 2,958,620 บาท

พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย แจ้งว่ามีรายรับ 310,450 บาท รายจ่าย 270,481 บาท

พรรคช่วยชาติ แจ้งว่ามีรายรับ 463,343 บาท รายจ่าย 463,343 บาท

พรรคความหวังใหม่ แจ้งว่ามีรายรับ 654,500 บาท รายจ่าย 637,577 บาท

พรรคคลองไทย แจ้งว่ามีรายรับ 850,000 บาท รายจ่าย 804,165 บาท

พรรคพลังไทยรักชาติ แจ้งว่ามีรายรับ 124,684 บาท รายจ่าย 124,684 บาท

พรรคประชากรไทย แจ้งว่ามีรายรับ 1,154,450 บาท รายจ่าย 1,154,450 บาท

พรรคเส้นด้าย แจ้งว่ามีรายรับ 1,231,918 บาท รายจ่าย 1,223,881 บาท

พรรคเปลี่ยนอนาคต แจ้งว่ามีรายรับ 686,905 บาท รายจ่าย 663,256 บาท

พรรคพลังประชาธิปไตย แจ้งว่ามีรายรับ 42,980 บาท รายจ่าย 42,980 บาท

พรรคไทยสมาร์ท แจ้งว่ามีรายรับ 411,700 บาท รายจ่าย 411,700 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง