เดือนแรกเริ่ม! เมษายนนี้ รับสิทธิบรรเทาค่าน้ำ-ไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องลงทะเบียนด้วย

เดือนแรกเริ่ม! เมษายนนี้ รับสิทธิบรรเทาค่าน้ำ-ไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องลงทะเบียนด้วย

View icon 26.7K
วันที่ 16 มี.ค. 2566 | 10.35 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี น้ำฟรี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มเเดือนแรกเมษายน ย้ำได้สิทธิ  1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน รีบก่อน 8 เมษายนด่วน ทันรับงวดแรก

ลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี น้ำฟรี นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข้อมูลจากกระทรวงการคลัง ณ 15 มี.ค. 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ที่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำเร็จ จำนวน 8,948,121 คน มีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ จำนวน 1,014,730 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไปลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ซึ่งต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน โดยมีเงื่อนไขได้รับสิทธิ  1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน คือ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้เพียง 1 หน่วยงาน เช่นเดียวกันกับค่าน้ำประปา โดยสามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป กับหน่วยงานดังต่อไปนี้

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้ที่

1)การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis ติดต่อโทร.1130
2)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th ติดต่อโทร.1129
3) กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) เว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th ติดต่อโทร.086 848 1284

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปาได้ที่

1) การประปานครหลวง (กปน.) เว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet ติดต่อโทร. 1125
2) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html ติดต่อโทร.1662

ทั้งนี้ หากลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนกับ กทร. สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. และลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566”

ขอบคุณข้อมูลจาก thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง