เงินเข้าเร็วขึ้น กลุ่มเปราะบาง เข้าบัญชี 9 พ.ค.67 โอนให้แล้ว

เงินเข้าเร็วขึ้น กลุ่มเปราะบาง เข้าบัญชี 9 พ.ค.67 โอนให้แล้ว

View icon 38.8K
วันที่ 9 พ.ค. 2567 | 14.40 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
เฮ! เงินเข้าเร็วขึ้น กรมบัญชีกลางโอนให้แล้ววันนี้ 9 พ.ค.67 ช่วยเหลือค่าครองชีพ 3 กลุ่มเปราะบาง

เงินเข้าแล้ว! กลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ทั้งเงินอุดหนุนบุตร เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ โอนแล้ววันนี้ (9 พ.ค.67) โดยได้รับเงินล่วงหน้าก่อน 1 วัน ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่จะโอนทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่หากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะจ่ายเงินให้ล่วงหน้าก่อนวันหยุด ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (10 พ.ค.67) ตรงกับ "วันพืชมงคล" เป็นวันหยุดราชการ กรมบัญชีกลางจึงได้ทำการโอนให้ในวันนี้ ตามรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ 1 เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท
ช่วยเหลือกลุ่มเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ ผู้ปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บาท

ผู้มีสิทธิเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ตรวจสอบข้อมูลดังนี้

1.ตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ
2.หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
3.ตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

ช่องทางตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตร  3 ช่องทาง ดังนี้
-เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน คลิกที่นี่
-แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ” คลิกที่นี่
-แอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ดาวน์โหลดแอปฯ “เงินเด็ก” ได้ที่ AppStore และ PlayStore

สำหรับผู้ที่ต้องการลงละเบียนเพื่อรับเงินจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร หากผู้ปกครองเด็กมีความประสงค์รับสิทธิ ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้ตลอด

663c7ed5ccd406.81498413.jpg

กลุ่มที่ 2  เบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้สูงอายุ เดือนพฤษภาคม 2567 จ่ายแบบขั้นบันไดดังนี้

- อายุ 60- 69 ปี 600 บาท/เดือน
- อายุ 70- 79 ปี 700 บาท/เดือน
- อายุ 80- 89 ปี 800 บาท/เดือน
- อายุ 90 ปีขึ้นไป 1,000 บาท/เดือน

กลุ่มที่ 3 เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

-ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือน
-ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง