ข่าวออนไลน์7HD

อ่างทองมีกลิ่นตุ! เพจแฉ จนท.เติมน้ำมันรถส่วนตัว แต่เบิกในนาม อบต.องค์รักษ์

อ่างทองมีกลิ่นตุ! เพจแฉ จนท.เติมน้ำมันรถส่วนตัว แต่เบิกในนาม อบต.องค์รักษ์
อ่างทองมีกลิ่นตุ! เพจแฉ จนท.เติมน้ำมันรถส่วนตัว แต่เบิกในนาม อบต.องค์รักษ์ พบมาในคราบรถเก็บขยะ ป.ป.ช.สั่งชี้แจงเอกสาร

น้ำมันหลวงเอาไปเติมรถส่วนตัว วานนี้(16 มีนาคม 2566) ว่าที่ร้อยตรี คทาวุธ คลังนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอ่างทอง ได้ลงพื้นที่ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center : CDC) ตามที่เพจเฟซบุ๊ก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ได้แจ้งเบาะแสกรณีการนำรถเก็บขยะหมายเลขทะเบียน 80 – 7557 อ่างทองไปเติมน้ำมันแต่ได้นำไปเติมรถยนต์ส่วนตัวและออกใบเสร็จจ่ายเงินในนามองค์การบริหารส่วนตำบลองค์รักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

โดยในการลงพื้นที่ สำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง ได้ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เป็นผู้ให้ข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้น ในประเด็นข้อสงสัยดังกล่าว

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทองได้มีหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว และจะได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การป้องปรามการทุจริต